تنظیماتpes 2017 | کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان
shadow

کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان

هیات انجمن های ورزشی شهرستان اصفهان

Match Time :10 Minutes
Injuries : Off
Condition : Normal
Match Level : Super Star
No. of Substitutions : 3
Game Speed : 0
Player Emotion : Off
Camera : Wide

تیم طراحی گرافیک و توسعه وب ایده پردازان مهر گستر