مسئولین کمیته ها و برنامه ها | کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان
shadow

کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان

هیات انجمن های ورزشی شهرستان اصفهان

نوید رستمیان
مسئول کمیته ورزش ها و بازی های الکترونیک شهرستان شاهین شهر
شماره تماس: ۰۹۳۸۱۶۱۶۰۰۱

تیم طراحی گرافیک و توسعه وب ایده پردازان مهر گستر