مسئولین کمیته ها و برنامه ها | کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک استان اصفهان
shadow

کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک استان اصفهان

هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان

نوید رستمیان
مسئول کمیته ورزش ها و بازی های الکترونیک شهرستان شاهین شهر
شماره تماس: ۰۹۳۸۱۶۱۶۰۰۱

تیم طراحی گرافیک و توسعه وب ایده پردازان مهر گستر