مسئولین کمیته | کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان
shadow

کمیته بازیها و ورزش های الکترونیک شهرستان اصفهان

هیات انجمن های ورزشی شهرستان اصفهان

رییس کمیته: محمد مهدی کاظمی شماره تماس:۰۹۱۳۰۱۶۸۱۹۱

 

نایب رییس گروه مردان : امیر عامری زاده شماره تماس:۰۹۱۳۳۱۲۳۵۲۲

 

نایب رئیس گروه بانوان: منیژه زراعتی شماره تماس: ۰۹۱۳۲۰۸۹۷۵۴

 

دبیر : مهران برنجی زاده شماره تماس:۰۹۱۳۳۱۲۰۳۰۷

 

مسئول گروه کنسول:

 

مسئول گروه  رادیو کنترل : امید ترکان شماره تماس:۰۹۱۳۱۰۱۴۰۰۵

 

مسئول گروه رباتیک : سید محمود فخری شماره تماس:۰۹۱۳۲۱۴۸۲۱۲

 

مسئول گروه بازی های رایانه ای: علیرضا رستمی شماره تماس: ۰۹۰۱۲۴۴۶۲۴۵
 مسئول آموزش:سید امین طلاکش شماره تماس:۰۹۱۳۲۶۹۱۶۷۵

مسئول مسابقات: نوید رستمیان شماره تماس: ۰۹۳۸۱۶۱۶۰۰۱

 

مسئول استعدادیابی بانوان:فاضله شفیعی شماره تماس:۰۹۱۳۵۵۷۶۱۸۸

مشاور اجرایی: رضا بابایی شماره تماس:۰۹۱۳۱۱۵۱۷۱۲
مسئول روابط عمومی: جواد حیران یزدی شماهر تماس: ۰۹۱۳۹۰۲۰۸۶۶
مسئول رسانه ای: سمیه مسرور شماره تماس: ۰۹۳۵۷۲۷۴۲۲۱

 

تیم طراحی گرافیک و توسعه وب ایده پردازان مهر گستر